+46709906063

Allmänna villkor

Vi tillhandahåller tjänster till dig enligt meddelanden, termer och villkor som anges i detta avtal. Dessutom kommer du lyda regler, riktlinjer, policys, termer och villkor som gäller för sådana tjänster innan du använder dem. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna webbplats och dessa villkor när som helst.

Innan du fortsätter, läs detta avtal, eftersom åtkomst till, bläddra, eller på annat sätt använda webbplatsen visar att du godkänner alla villkor i detta avtal.

Du får inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera genom denna webbplats något innehåll, information eller annat material som (a) inkluderar alla buggar, virus, maskar, fälla dörrar, trojanska hästar eller annan skadlig kod eller egenskaper; (B) är ärekränkande, hotande, kränkande, obscent, oanständigt, pornografiskt, diskriminerande eller kan ge upphov till civilt eller straffrättsligt ansvar i enlighet med lagstiftningen i USA eller lagar något annat land som kan tillämpas; eller (c) kränker eller gör intrång på upphovsrätter, patent, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller andra äganderättigheter för någon person.  12volt.se kan ge dig ett konto identifiering och lösenord så att du kan komma åt och använda vissa delar av denna webbplats. Varje gång du använder ett lösenord eller identifiering, anses du ha rätt att få tillgång till och använda webbplatsen på ett sätt som överensstämmer med villkoren i detta avtal, och  12volt.se har ingen skyldighet att undersöka källan till sådan åtkomst eller användning av webbplatsen

Genom att acceptera dessa användarvillkor genom din användning av webbplatsen, intygar du att du är 18 år eller äldre. Om du är under 18 år gammal använd denna webbplats endast under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare. Under förutsättning att villkoren i detta avtal, ger dig härmed en begränsad, återkallelig, icke-överförbar och icke-exklusiv licens att komma åt och använda webbplatsen genom att visa den på din webbläsare bara för att handla och inte för någon kommersiellt bruk eller användning på uppdrag av tredje part, med undantag för vad som uttryckligen tillåts av  12volt.se i förväg. Varje överträdelse av detta avtal skall resultera i omedelbar återkallelse av tillstånd som beviljats ​​i denna punkt utan förvarning.

Såvida inte uttryckligen tillåts av vårt företag i förväg, alla material, inklusive bilder, text, illustrationer, designer, symboler, bilder, program, musikklipp eller nedladdningar, videoklipp och skriftliga och andra material som ingår i denna webbplats (gemensamt ” innehåll ”) är avsedda enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte göra någon kommersiell användning av någon av de uppgifter som lämnats på webbplatsen eller göra någon användning av webbplatsen till förmån för ett annat företag. Vi förbehåller oss rätten att vägra service, avsluta konton, och / eller annullera beställningar efter eget gottfinn, inklusive, utan begränsning, om vi tror att kunderna beteende kränker gällande lagar eller är skadligt för våra intressen. Du får inte reproducera, distribuera, visa, sälja, hyra ut, överföra, skapa härledda verk från, översätta, modifiera, reverse engineering, plocka isär, dekompilera eller på annat sätt utnyttja denna webbplats eller någon del av det inte uttryckligen tillåts av vårt företag skriftligen .

Du kommer att vara ensam ansvarig för all tillgång till och användning av denna webbplats med alla som använder lösenord och identifiering ursprungligen tilldelats till dig om sådan tillgång till och användning av denna webbplats eller inte faktiskt godkänts av dig, inklusive, utan begränsning, all kommunikation och transmissioner och alla förpliktelser (inklusive, utan begränsning finansiella åtaganden) som uppkommit genom en sådan tillgång eller användning. Du är ensam ansvarig för att skydda säkerheten och sekretessen för lösenordet och identifiering tilldelas dig. Du skall omedelbart underrätta  12volt.se Om någon obehörig användning av ditt lösenord eller identifiering eller något annat brott eller hotande överträdelse av Webbplatsen säkerhet.

© Copyright 2024. All Rights Reserved
5 Tjänster T5 AB
Orgnr: 556417-2707 Innehar F-skatt sedan 1991

Varukorg

×